Arbeidsdeskundige expertise en verzuim-, re-integratieadvies.

M.U.P. Werkt is een adviesbureau gericht op arbeidsdeskundige expertise, verzuim en re-integratie.

M.U.P. Werkt zet zich in voor werkgevers en werknemers in het bedrijfsleven en overheidssector binnen heel Nederland.

M.U.P.: Meer Uit Personeel.

M.U.P. staat voor Meer Uit Personeel. De gedachte achter de dienstverlening van M.U.P. Werkt is dat organisaties zo sterk zijn als hun zwakste schakel.

Ook in tijden van automatisering en vergaande technologische ontwikkelingen blijft de inbreng van mensen essentieel. Het doel is te werken naar een organisatie waarbij iedere werknemer op een voor hem of haar en voor de werkgever juiste werkplek zit.

De ervaring leert dat schade ontstaat voor werkgever en werknemer indien medewerkers, door ziekte, gebrek, disfunctioneren of demotivatie op de verkeerde werkplek zitten. Door het in balans brengen van de mogelijkheden van een werknemer met de gestelde functie- en organisatie eisen, ontstaat een situatie waarbij werknemers en daardoor organisaties beter functioneren.

Arbeidsdeskundig onderzoek.

Bij arbeidsongeschiktheid is ingrijpen vanuit wettelijke verplichtingen soms noodzakelijk. Arbeidsdeskundig onderzoek is dan aan de orde. Eenmalig, of aanvullend binnen een (extern/spoor 2) re‑integratietraject.

Dienstverlening M.U.P. Werkt.

Kernwoorden bij de dienstverlening van M.U.P. Werkt zijn:

  • daadkracht;
  • professionaliteit;
  • duidelijkheid;
  • zorgvuldigheid;
  • respect.
Het bereiken van een vooraf gesteld einddoel staat voorop. M.U.P. Werkt stelt zich daarbij sociaal zakelijk op.