MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

M.U.P. Werkt draagt de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen een warm hart toe.

De dienstverlening van M.U.P. Werkt draait om het werken met mensen in vaak kwetsbare situaties. Dagelijks worden wij geconfronteerd met de mooie, maar helaas ook de minder mooie kant van onze samenleving.

Om hier een bescheiden steentje in bij te dragen, ondersteunt M.U.P. Werkt jaarlijks lokale en landelijke maatschappelijke goede doelen.


Hieronder ziet u een greep uit de ondersteunde projecten van de afgelopen jaren:

Via zusterbedrijf Antistresscentrum: donatie Balansbox voor alle gebruikers Voedselbank Delft en omgeving. Zie het artikel 'Voedselbank Delft geeft anti-stress box weg bij voedselpakket'. 

Sponsoring zwemmer, Amsterdam City Swim, ten behoeve van Stichting ALS Nederland
(www.amsterdamcityswim.nl).

Partnerschap Inloophuis Debora Delft.

Ondersteuning begeleidingstraject Skills4life Delft, moeders en dochters begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Sponsor Stichting ALS het je Raakt (www.Alshetjeraakt.nl).

Ondersteuning project HandicapNL en Doclines www.keesvliegtuit.nl